ارتباط با ما

شرکت صنایع خودرو کویر
تهران، خیابان شریعتی، جنب اتوبان شهید همت، خیابان داوود گل‌نبی، میدان احمدی روشن (کتابی)، پلاک یک، طبقه چهارم – شرکت صنایع خودرو کویر. کد‌پستی: ۱۵۷۴۷۴۹۱۱۱
شماره تماس ۴-۲۲۸۷۳۵۱۳ ۲۱ ۹۸+
نمابر ۲۲۸۷۴۲۷۰ ۲۱ ۹۸+
ایمیل info@kai.co.ir
کارخانه شرکت صنایع خودرو کویر
اردکان، بزرگراه ریاست جمهوری، کیلومتر ۷ باند اصفهان کارخانجات شرکت صنایع خودرو کویر. کد‌پستی: ۸۹۵۱۶۵۶۷۶۷
شماره تماس ۸-۳۲۲۷۲۸۳۶ ۳۵ ۹۸+
نمابر ۳۲۲۷۲۸۳۱ ۳۵ ۹۸+