مزایده

آگهی مزایده عمومی یک مرحله­‌ای

مزایده‌­گذار: شرکت صنایع خودروکویر

موضوع مزایده: فروش قطعات یدکی کامیون BMC

لیست قطعات: دریافت لیست قطعات

آخرین مهلت زمان تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری ۱۳۹۵/۰۹/۲۴

آدرس تحویل اسناد: تهران، خیابان شریعتی، جنب اتوبان شهید همت، خیابان شهید داود گل­ن‌بی، میدان احمدی روشن (کتابی)، پلاک یک، طبقه چهارم، تلفن ۴-۲۲۸۷۳۵۱۳

شماره تلفن برای کسب اطلاعات فنی: ۸۰۳۵۳۲۲۷۲۸۳۷۰۹۱۳۳۵۵۷۱۹۳

محل بازدید و تحویل قطعات: اردکان، بزرگراه ریاست جمهوری، کیلومتر ۷ باند اصفهان، کارخانجات شرکت صنایع خودروکویر

پیشنهادات مربوطه در دفتر شرکت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و از طریق شماره تماس مربوطه با بهترین پیشنهاددهنده تماس برقرار خواهد شد.